skip navigation

Doron ANHANG

· F

Andrey BELOUSOV

·

Kanstansin BIALIAYEU

·

Razi BRIGA

· G

Dmitry BROY

· F

Arkadi CHABINSKY

· F

Moshe Elkin

· F

Yevgeniy GRISHENKO

· D

Konstantin KOCHKIN

·

Dmitry KOSTENKO

· F

Oleksiy KOZLOV

·

Sergey OBOLENCEV

·

Vlad OUGORSTIN

· D

Dmitry SNAYDERMAN

· D

Vladimir Tarasov

·

Aleksey USHKALOV

·

Evgenii VYRK

· D

Evgenii ZELIKOVSKI

·

Active

Number Photo Name Date of Birth Height Weight Shoots Pos.
Doron ANHANG 02/15/1989 R F
Andrey BELOUSOV 03/11/1961
Kanstansin BIALIAYEU 07/29/1985
Razi BRIGA 07/11/1986 187 85 R G
Dmitry BROY 08/28/1983 185 74 L F
Arkadi CHABINSKY 01/25/1961 169 69 L F
Moshe Elkin 07/14/1972 184 85 L F
Yevgeniy GRISHENKO 08/15/1982 178 83 L D
Konstantin KOCHKIN 06/29/1982
Dmitry KOSTENKO 05/03/1979 188 90 L F
Oleksiy KOZLOV 11/17/1973 192 109 L
Sergey OBOLENCEV 05/07/1968
Vlad OUGORSTIN 01/23/1970 178 85 L D
Dmitry SNAYDERMAN 01/28/1968 180 75 L D
Vladimir Tarasov 08/27/1984
Aleksey USHKALOV 06/27/1980
Evgenii VYRK 08/28/1984 196 87 L D
Evgenii ZELIKOVSKI 06/08/1981